Ik ben een kweker in Nederland waar kan ik Florissant kopen?

Onze Nederlandse Florissant verkooppunten:

Benfried
015-2569356, info@benfried.com

P.J. van der Vreek
0252-414253, info@veek.nl

Royal Brinkman
0174-466100, info@royalbrinkman.nl

Heins- Van Zijl
0418-683800, heins-van.zijl@planet.nl

Mertens-groep
0174-420472, info@mertens-groep.nl

CAV Agrotheek
088-9900700, info@agrotheek.nl

Gewasbescherming Nederland
016-2453269 info@gewasbeschermingnederland.nl

Klep Agro
076-5012831, info@klep-agro.nl

Intervema
050-3095950, info@intervema.nl

Gebroeders Eveleens bv
0291-324385, info@eveleensbv.nl