Roos / rosa advies voorbehandeling

 

De roos is de meest verkochte en gebruikte snijbloem in Nederland. Toch is de roos een moeilijk product  als het gaat om vaasleven en uitbloei garanties door het jaar heen.

Probleem
Roos is een heester, een houtachtig gewas. De steel is een netwerk van houtachtige kamertjes die met microscopisch kleine gaatjes met elkaar verbonden zijn. Deze kamertjes en gaatjes raken makkelijk verstopt waardoor de watertoevoer naar de knop afgesloten raakt. In de winter, wanneer de luchtvochtigheid constant hoog is ontstaan vaak bladproblemen, komen de bloemen onvolledig open en is de houdbaarheid verkort. De nieuwe generatie Florissant producten 810 en 820 zijn ook dan een welkome aanvulling.

Kweker
De kweker staat vooraan in de keten en zet de eerste belangrijkste stappen voor kwaliteitsbehoud. Na het oogsten moeten de rozen direct in een oplossing van Florissant gezet worden. Sinds 2013 heeft een kweker 3 keuzes die door de veiling goedgekeurd worden. Ze kunnen  onafhankelijk van elkaar maar ook in combinatie na elkaar toegepast worden. 
Florissant 600 bevat o.a. aluminiumsulfaat om het water schoon te houden, bacteriegroei tegen te gaan en stoffen die het makkelijker maken water op te nemen. Onder sommige omstandigheden kan  het bladschade en papierblad veroorzaken. 

Florissant 810
is een niet op aluminiumsulfaat gebaseerd voorbehandelingsmiddel, en veroorzaakt  dus nooit papierblad en geeft minimaal 20% meer vaasleven dan Florissant 600.

Florissant 820
i
s vergelijkbaar met Florissant 810 maar geeft de bloem bovendien extra energie. Dit  helpt bij het open komen van de bloem en voorkomt vroegtijdig uitval. Er is geen maximale voorbehandelingsduur. Los van het voorbehandelingmiddel is het oogstadium van groot belang. Bovendien moeten de oogstbakken, de verwerkingsruimte en de machines elke week schoongemaakt worden.

Groothandel
Aangezien rozen voor de veilingen op Florissant 600, Florissant 810 of Florissant 820 aangevoerd moeten worden, is het aan de groothandel om de oplossing desgewenst te wisselen.

Winkel
Tussen de vele andere producten in de winkel moet de roos zich goed onderscheiden om  meegenomen te worden door de consument. Hier moet Florissant 830 gebruikt worden, een oplossing  die de water opname bespoedigt en tevens een grote hoeveelheid energie geeft om de bloem iets  open te laten komen. 

Consument
Hier begint pas het ware vaasleven van ze moeten het minimaal 7 dagen uithouden en volledig open  komen. Het grootste deel van de prestatie bij de consument hangt af van hoe de rozen door de keten heen zijn behandeld. De consument kan het volgende doen om het vaasleven te verlengen; 3 centimeter van de steel schuin afsnijden en dat deel van de stelen dat in het water staat, bladvrij maken. Gebruik Florissant bloemenvoedsel en zet bloemen niet op de tocht of in de directe zon. 

Beschikbaarheid
Florissant producten zijn verkrijgbaar bij alle grote en kleine tuinbouwtoeleveranciers.

Samenvatting

 

 Product

Dosering

FloraHolland toegestaan / Duur

Kweker Florissant 600
Florissant 810
Florissant 820
10 ml per liter
1 ml per liter
5 ml per liter
Maximaal 3 dagen
Ja – Onbeperkt
Ja - Onbeperkt, geeft energie
Groothandel Florissant 810
Florissant 820
1 ml per liter
5 ml per liter
Gedurende nat transport  
Onbeperkt, geeft energie
Winkel Florissant 830 10 ml per liter Onbeperkt, geeft veel energie
Consument  Snijbloemenvoedsel zakje per liter Onbeperkt, bloemen komen open
imageimageimage