Lelie Aziatisch + Hybriden advies voorbehandeling

Voorbehandeling Aziatische Lelie en Hybriden / Lilium


De lelie is een bolgewas en heeft na het oogsten en tijdens het vaasleven enkele voor bolbloemen specifieke problemen. Deze problemen zijn: geel worden van blad, snelle veroudering en het vervuilen van water.  

Probleem
Bij Aziatische lelies en Longiflorum x Aziatische hybriden spelen twee problemen een rol. Ten eerste zijn al deze soorten gevoelig voor Ethyleen. Ethyleen is een verouderingshormoon en zal de bloemen sneller doen rijpen met als resultaat onvolledige bloei en bloemrui. Ten tweede (en dit geld voor de gehele leliegroep) hebben de bloemen na het snijden te lijden onder een verstoorde hormoon balans met als gevolg het geel worden van de bladeren.  

Kweker
Ethyleenschade kan de kweker voorkomen door het gebruik van Florissant 100, een juiste behandeling op de kwekerij beschermt de bloemen in de gehele keten tegen ethyleen (deze behandeling wordt door de VBN niet verplicht). Om bladvergeling te voorkomen moet de kweker Florissant 200 tabletten gebruiken (VBN voorschrift).  

Veiling
De veiling test op het gebruik van Florissant 100 door de kweker; voor uitzonderingen zie VBN website.  

Groothandel
In de fase van groothandel en transport is het belangrijk dat de Alstroemeria in bacterievrij water staan en moet voorkomen worden dat water en stelen met bacteriën vervuilen. Voor deze fase moet Florissant 310 gebruikt worden, dit is een mix van plantvriendelijke biociden die de kwaliteit van bloemen waarborgen. In deze fase waarin bloemen snel en vaak van eigenaar wisselen is het belangrijk dat hygiëne en temperatuur in acht genomen worden.  

Winkel
Dit is de plek waar de bloem voor het eerst moet presteren. Tussen de vele andere producten in de winkel moet de bloem zich onderscheiden om meegenomen te worden door de consument. Hier moet Florissant 320 gebruikt worden, een oplossing die de water opname bespoedigt en tevens energie geeft om de bloem iets open te laten komen. In deze fase is het belangrijk dat bloemen koel en niet op de tocht.  

Consument
Hier begint pas het ware vaasleven van de lelie ze moeten het minimaal 7 dagen uithouden. De bloemen moeten bij de consument volledig open komen. Het grootste deel van de prestatie bij de consument hangt af van hoe de bloemen door de keten heen zijn behandeld.

Beschikbaarheid
Florissant producten zijn verkrijgbaar bij alle grote en kleine tuinbouwtoeleveranciers.  

Registratie
Florissant 100 is een in de EU geregistreerd product.
Florissant 210 en 200 behoeven gezien de aard van het product geen registratie.
Florissant 810/820 en Florissant bloemenvoedsel behoeven gezien de aard van het product geen registratie.

Samenvatting

  Product Dosering Duur
Kweker Florissant 100
Florissant 200
2 ml per liter
1 tablet per 3 liter
Minimaal 4 uur max 72 uur
Minimaal 4 uur max 72 uur
Groothandel Florissant 810 2 ml per liter Gedurende nat transport
Winkel Florissant 820 10 ml per liter Gedurende nat transport

Consument

Florissant bloemenvoedsel 5 gram zakje per liter Gehele vaasleven

 

imageimageimage